Algemene voorwaarden / Privacyverklaring/

Beste mevrouw, meneer,

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van de leefbewustinbalans.nl – website. Door deze pagina’s te raadplegen, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Verstrekken informatie
De gegevens die leefbewustinbalans.nl digitaal beschikbaar stelt, heeft als enig doel: het verstrekken van informatie. Maar ondanks de zorg waarmee de inhoud van mijn website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

Ik wijs u er verder op dat verwijzingen naar andere sites enkel zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. leefbewustinbalans.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Niet aansprakelijk
Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan informatie waarnaar via de website wordt doorverwezen. leefbewustinbalans.nl aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aarde ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht.

Let op! De advisering van leefbewustinbalans.nl is uitdrukkelijk niet bedoeld als (vervanging van) reguliere medische behandeling. Bij acute gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten, word u aangeraden contact op te nemen met de behandelend (huis-)arts of medisch specialist.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens – waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s – zijn eigendom van leefbewustinbalans.nl

Privacyverklaring / AVG

Leef! Bewust in balans, gevestigd op Andoornvaart 7, 2724TA Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Andoornvaart 7

2724TA Zoetermeer

06-15052227

info@leefbewustinbalans.nl

https://leefbewustinbalans.nl
 
Susanne Prinz is de Functionaris Gegevensbescherming van leefbewustinbalans.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Leef! Bewust in balans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

·       Voor- en achternaam

·       Geslacht

·       Geboortedatum

·       Geboorteplaats

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

·       Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch, d.m.v. testen, 

        vragenlijsten e.d.

·       Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Leef! Bewust in balans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

·       Godsdienst of levensovertuiging

·       Seksuele leven

·       Gezondheid

·       Gegevens lichaamsanalyse

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

Leef! Bewust in balans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       Het afhandelen van jouw betaling

·       Je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te

        kunnen voeren

·       Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

·       Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Leef! Bewust in balans neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens

Leef! Bewust in balans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bewaartermijn van bovengenoemde persoonsgegevens en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

1 jaar. Reden: juiste interventie en terugvalpreventie. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Leef! Bewust in balans verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

leefbewustinbalans.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leef! Bewust in balans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens over die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leefbewustinbalans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Leef! Bewust in balans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Leef! Bewust in balans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@leefbewustinbalans.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *